Reklamacije in vračila

REKLAMACIJE

Lahko se zgodi, da se je napaka zgodila že pri nas, pred zaprtjem paketa. V tem primeru, nas nemudoma kontaktirate .

 

REKLAMACIJE OB PREVZEMU POŠILJKE

V primeru neustreznega števila naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na dobavnici, nas nemudoma obvestite. Vsaka pošiljka je pred odpremo fotografirana in stehtana. Iz fotografij se odlično vidijo vsi artikli, ki so odpremljeni.  V primeru, da se število naročenih izdelkov resnično razlikuje od dobavnice, nas o tem obvestite. Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, nas o tem obvestite, takoj oz. najkasneje v roku 1 meseca od odkritja stvarne napake (velja za izdelke, kupljene do 26.1.2023). V primeru, da je napaka iz naše strani, izpolnite Reklamacijski zapisnik s pripadajočimi fotografijami in nam ga pošljite . Zahtevate lahko tudi, da vam:

-          Brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali

-          Vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali

-          Izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali

-          Vrnemo celotni plačani znesek.

 

Reklamacijo lahko uveljavljate tudi, če je bila pošiljka odprta ali poškodovana. V tem primeru se obrnite na dostavno službo . Priporočamo, da prejeto pošiljko pregledate takoj in ob prisotnosti kurirja. Vsak paket označimo z nalepko »LOMLJIVO«, zato bi morala dostavna služba paket med transportom ustrezno obravnavati.

10. člen ZVPot navaja, da proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:

-       izdelka ni dal v promet

-       iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo, ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet

-       je napaka posledica skladnosti izdelka s prisilnimi predpisi

-       je izdelal le sestavni del oziroma sestavino izdelka oziroma pridobil osnovno surovino ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka nastala zaradi konstrukcije ali izdelave izdelka, v katerega je bil sestavni del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena osnovna ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka nastala zaradi navodila proizvajalca tega izdelka

-       svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami)

-       izdelka ni izdelal za prodajo ali kakršnokoli drugo obliko distribucije v ekonomske namene, niti ga ni izdelal ali dal v promet v okviru svoje dejavnosti.

 

NESKLADNOST BLAGA (velja za izdelke kupljene od 26.1.2023)

V kolikor menite, da kupljeno blago v trenutku nakupa ni bilo skladno s pogodbo, ni skladno z opisom, vrsto, količino ter funkcionalnostjo navedenih v pogodbi, nas lahko obvestite o neskladnosti najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne kasneje od 1 meseca od nakupa. Sklepamo lahko, da je skladnost blaga bila prisotna že v času nakupa, razen če kot prodajalec dokažemo drugače oziroma domneva o neskladnosti ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. V primeru, da kot prodajalec z navedenimi neskladnosti ne soglašamo, je za nastalo situacijo odgovoren kupec.

Pri oceni, ali gre za neskladnost blaga ali za vzpostavitev skladnosti, moramo blago najprej pregledati. Blago, skupaj z reklamacijskim zapisnikom, pošljite na naš naslov ali nam ga osebno dostavite. Izdelek za pregled, popravilo ali zamenjavo vrnite v stanju, kot ste ga ob nakupu prejeli.

V primeru ugotovljene neskladnosti blaga lahko kupec, ki nas je obvestil o neskladnosti, skladno z zakonom:

-          Odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 14 dneh od dobave blaga,

-          Zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo,

-          Zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe, če se artikel ne popravi ali zamenja skladno z zakonom.

 

VRAČILO IZDELKOV - PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje PRO MEGLIČ d.o.o. (Naslov: Dolenja Nemška vas 49, 8210 Trebnje) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od le-te pogodbe.

V primerih, ko pride do napake v ceni, rokih ali bistvenih lastnostih izdelka lahko PRO MEGLIČ d.o.o., sklenitev pogodbe zavrne oziroma od pogodbe odstopi.PRO MEGLIČ d.o.o.
Dolenja Nemška vas 49
Trebnje 8210
Slowenien
+386 7 30 44 300
info@promeglic.si
Google Maps